-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ePUAP - Serwis Elektronicznej Komunikacji z inspektoratem 

data publikacji: 11-03-2008 | 12:19
data ostatniej modyfikacji: 25-09-2019 | 15:04
wprowadził: Damian Guska

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie na platformie ePUAP, która znajduje się pod adresem httpss://epuap.gov.pl - (w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /WIIHRzeszow/skrytka

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email:

sekretariat(at)wiih.rzeszow.pl

 • dostarczenie dokumentów osobiście w godzinach pracy urzędu do sekretariatu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, ul. 8 Marca 5 na następujących nośnikach danych:
  • pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0
  • płyta CD, DVD

UWAGA!

Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) można otrzymać wyłącznie dostarczając dokumenty elektroniczne za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym ePUAP;
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS, TXT
  • XLS, XLSX
  • GIF, TIF, PNG, JPG
  • PDF
  • XML
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 

ePUAP_logo_uproszcz.jpg (13.72 Kb) WEJŚCIE

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie na platformie ePUAP można zrealizować następujące usługi:

1.Wszczęcie procedury mediacji.

2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek.

3. Pismo ogólne do urzędu.

4. Świadczenie usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM),  sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Liczba odwiedzin: 91193
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
Realizacja: Ideo