-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE 

data publikacji: 06-11-2004 | 21:01
data ostatniej modyfikacji: 07-12-2009 | 09:19
wprowadził: Damian Guska

Rejestry, ewidencje i archiwa

 

 1. rejestr zarządzeń wewnętrznych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
 2. rejestr decyzji wewnętrznych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
 3. rejestr okólników Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
 4. rejestr wytycznych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
 5. rejestr instrukcji Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
 6. repertorium spraw skierowanych do wydziałów grodzkich sądów rejonowych
 7. repertorium nałożonych mandatów karnych
 8. rejestr upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 9. repertorium spraw przekazanych do organów ścigania w związku z podejrzeniem popełnieniem przestępstwa
 10. repertorium prowadzonych dochodzeń w trybie uproszczonym
 11. lista rzeczoznawców
 12. rejestr skarg i wniosków
 13. rejestr skarg na organy IH i ich pracowników
 14. rejestr skarg i wniosków przekazanych do załatwienia według kompetencji
 15. księga kontroli zewnętrznych
 16. rejestr informacji
 17. rejestr opinii wydawanych na wniosek organów celnych
 18. rejestr upoważnień pracowników do załatwiania spraw w imieniu PWIIH w Rzeszowie
 19. rejestr pełnomocnictw do występowania w imieniu PWIIH w Rzeszowie w sprawach karnych, wykroczeniowych i administracyjnych
 20. rejestr spraw rozpatrywanych przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy PWIIH w Rzeszowie — Repertorium C
 21. rejestr formularzy ewidencjonowanych
 22. repertorium kontroli Inspekcji Handlowej
 23. ewidencja zasobu archiwum zakładowego.
Liczba odwiedzin: 91193
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
Realizacja: Ideo